DİLBİLGİSİ

           SÖZCÜKTE ANLAM


Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
·Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
·Yakın Anlamlı Sözcükler
·Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
·Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
·Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
·Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
·Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
·Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
·Anlam (Deyim) Aktarması
Söz Öbekleri
·Yansıma Sözcükler
·İkilemeler
·Deyimler
·Atasözleri
·Özdeyişler (Vecizeler)
·Dolaylama
·Güzel Adlandırma

Anlatımına Göre Cümleler
· Öznel Anlatımlı Cümleler
·Nesnel Anlatımlı Cümleler
·Tanım Cümleleri
· İçerik (Konu) Cümleleri
·Üslup (Biçem) Cümleleri
·Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler
·Dolaylı Anlatımlı Cümleler
·Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
·Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

Cümlede Anlam İlişkileri
·Eş Anlamlı Cümleler
·Yakın Anlamlı Cümleler
·Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
·Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler
·Amaç – Sonuç İlişkili Cümleler
·Koşul – Sonuç İlişkili Cümleler
·Açıklama İlişkili Cümleler
·Karşılaştırma Cümleleri

Anlamlarına Göre Cümleler
· Öneri (Teklif) Cümleleri
·Varsayım Cümleleri
· Eleştiri Cümleleri
·Öz Eleştiri Cümleleri
· Davranış Cümleleri
· Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
· Uyarı Cümleleri
·Görüş Cümleleri
·Yakınma (Şikayet) Cümleleri
·Hayıflanma Cümleleri
·Pişmanlık Cümleleri
·Sitem Cümleleri
·Küçümseme Cümleleri
· Azımsama Cümleleri
·Şaşırma Cümleleri
·Beklenti Cümleleri
·Özlem (Hasret) Cümleleri
·Tasarı Cümleleri
·Tahmin Cümleleri
·Olasılık (İhtimal) Cümleleri
·Çaresizlik Cümleleri
·Beğeni Cümleleri
·Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri
· Abartma Cümleleri
·Endişe (Kaygı) Cümleleri
·Gözlem Cümleleri
·Kesinlik Bildiren Cümleler
·Kararlılık Bildiren Cümleler
·Kararsızlık Bildiren Cümleler
·Eşitlik Bildiren Cümleler
·Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler

Cümle Yorumlama
·Cümlenin Konusu
·Cümlenin Ana Fikri
·Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
·Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
·Cümle Tamamlama
·Cümle Oluşturma
·Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
·Örtülü Anlam

Cümle Vurgusu
·Eylem Cümlelerinde Vurgu
·İsim Cümlelerinde Vurgu
·Koşul (Şart) Cümlelerinde Vurgu
·Soru Cümlelerinde Vurgu